Krótkie przedstawienie

To właśnie ja

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychologiem z prawie trzydziestoletnim stażem pracy w zawodzie i certyfikowanym psychoterapeutą. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Moje wykształcenie

Ukończyłam magisterskie i doktorskie studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Kolejny etap mojej nauki to czteroletnie Studium Psychoterapii prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (SPCh). Uzyskałam dyplom ukończenia studium oraz certyfikat psychoterapeuty. Obecnie prowadzę samodzielną praktykę terapeutyczną w Płocku i w Warszawie. Ukończyłam również dwuletnie Podyplomowe Studium Duchowości przy PWT BOBOLANUM w Warszawie – obecna Akademia Katolicka, Collegium Bobolanum, bo uważam, że nie można skutecznie pomóc człowiekowi zapominając o tym, że jest jednością trzech sfer: psychicznej,fizycznej i duchowej.

Praca terapeutyczna i psychologiczna

Jestem biegłym sądowym w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Uczestniczę w konferencjach naukowych o tematycve psychologicznej. Nadal kształcę się w zakresie psychoterapii, uczestnicząc w różnych szkoleniach specjalistycznych oraz korzystając z superwizji. Ukończyłam wstępny, półroczny kurs z zakresu Krótkoterminowej Intensywnej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP).Mam potrzebną wiedzę i umiejętności do pomagania osobom, które doświadczyły w swoim życiu stresu traumatycznego (np. wypadku samochodowego, pożaru, powodzi). Stosuję w takiej pracy metodę Przedłużonej Ekspozycji (PE),która odznacza się bardzo wysoką skutecznością w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD).

Praca dydaktyczno - naukowa

Ważnym obszarem mojej aktywności pozostaje praca dydaktyczno - naukowa w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku gdzie prowadzę między innymi wykłady z psychologii rozwojowej, wprwadzenia do psychologii i komunikacji interpersonalnej. Sprawuję też opiekę naukową magistrantami. W swoim dorobku mam kilkadziesiąt publikacji naukowych oraz ponad 400 wypromowanych absolwentów, magistrów i licencjatów. Na Akademii Katolickiej w Warszawie, w Collegium Bobolanum prowadzę zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej i duchowej oraz z psychologii komunikacji na Podyplomowym Studium Duchowości.

Współpraca

Współpracuję z jezuickimi domami rekolekcyjnymi, towarzysząc osobom odprawiającym rekolekcje ignacjańskie i prowadząc sesje o tematyce psychologiczno - duchowej. Wydałam w Wydawnictwie WAM trzy płyty z nagranymi w Centrum Duchowości w Częstochowie sesjami: - „Wiek średni. Czas bilansu i nadziei” – „Jak pokonać strapienie, depresję i życiowe smutki” / „Być przyjacielem dla siebie i dla innych” oraz "Oswoić swój lęk"

Moje płyty z nagranymi sesjami sądostępne w Wydawnictwie WAM (link)